fbpx

BACKUP

Backup-tjänster där vi skyddar dig mot säkerhetshot, virusangrepp och filer som tas bort av misstag.

Vad är backup eller säkerhetskopiering?

Säkerhetskopiering eller backup är kopiering av data för att kunna återställa det om originalet skadas eller försvinner. I tjänsten ingår som en viktig del av administration av datasystem, men också enskilda användare rekommenderas att spara kopior av viktiga filer. Framförallt sådana privata kopior kan användas också för att återställa en viss version av ett dokument.

Backup och kopior lagras oftast på ett medium frånskilt det medium originalet kopieras från. Vanligt är att hemanvändare kopierar filerna till USB-minnen eller externa hårddiskar eller bränner sina filer på CD eller DVD (tidigare diskett) och företag skickar sina filer via ett datornätverk till en central dator. För stora mängder data används ofta magnetband tillsammans med bandstationer och ibland bandrobotar. Ofta görs säkerhetskopiering online för att förvara viktiga data på en annan geografisk plats.

Säkerhetskopiorna har framförallt två användningar: återställande av enskilda filer som gått förlorade och återställande av hela systemet efter dataintrång, omfattande hårdvarufel eller olyckor (till exempel brand eller översvämning).

Vid återställande av hela systemet på en gång är det väsentligt att de relevanta säkerhetskopiorna finns tillgängliga i någorlunda enhetlig form, till exempel inte utspridda på ett stort antal magnetband eller cd-skivor. För att de också ska täcka också nya versioner av filerna bör nya kopior av ändrade filer göras ofta. En kompromiss mellan dessa mål är att en fullständig säkerhetskopia av systemet tas med längre mellanrum (till exempel månatligen), medan filer förändrade sedan senaste större säkerhetskopiering lagras skilt, ofta i flera nivåer (filer ändrade under veckan eller senaste dag).

Läs mer om våra backup-tjänster nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Ola Berglund

Ola Berglund

Säljare

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.