NÅGRA UTVALDA

PROJEKT

ComDaTe hjälper Luleå kommun att ligga i framkant

ComDaTe hjälper Luleå kommun att ligga i framkant

Avtalet med Luleå kommun innebär att Comdate under ett antal år kommer att uppgradera accesspunkter av ålderstigen generation till skolorna i Luleå kommun. IT-avdelningen köper in all hårdvara av Comdate som sedan hyrs av Barn-och Utbildningsnämnden. Många...