fbpx

VI ÄR GÄRNA MED OCH HJÄLPER FÖRENINGAR MED

SPONSRING

Vi brinner för entreprenörskap, socialt engagemang och framtidstro. Därför sponsrar och samarbetar vi med en rad olika föreningar och organisationer, som också delar vårt engagemang och våra värderingar.

VÅRA SPONSRINGSPRINCIPER

I grunden ser vi att sponsring är en varumärkesstärkande aktivitet och en del av vår marknadsföring och kommunikation. Som sponsor gör vi även det möjligt att genomföra fritidsarrangemang – bra fritidsliv på våra verksamhetsorter gynnar vår personal, deras familjer och samhället i stort.

Våra samarbeten är av varierande art, men målsättningen är alltid att de ska ha ett brett engagemang. Pågående samarbeten är därför noga utvalda för att skapa de bästa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med tänkbara kunder.

För frågor angående sponsring, kontakta:

Markel Jonsson, 070-678 75 78, markel.jonsson@nelab.se

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.