fbpx

Låssäkerhet kräver kvalitet i alla led.
Med ComDaTe som leverantör av lås får ni en partner att lita på hela vägen.

Låssystem består av ett antal lås med olika behörigheter. Oftast finns nycklar (eller koder) till enskilda lås och huvudnycklar till samtliga lås. Ett låssystem kan omfatta alla typer av lås, vanligaste användningsområden är dock dörrlås och hänglås. Låssystem kan delas upp i följande tre grupper:

  1. Mekaniska låssystem
  2. Elektromekaniska låssystem
  3. Elektroniska låssystem, betecknas även som passersystem eller passagesystem

Kontroll och säkerhet är helt avgörande, och fördelarna med ett låssystem är bland annat:

 

  • Enklare kontroll och översikt över vem som har tillträde till vilken dörr
  • Kontroll på utlämnade nycklar och nyckelkopiering
  • En person, en nyckel

Godkända lås för alla dörrmiljöer

Gemensamt för alla dörrmiljöer är kravet på säkra lås och gärna vara smidiga att öppna. Med enbart godkända lås och korrekta in- stallationer utförda av certifierade låstekni- ker kan vi garantera en hög säkerhetsnivå.

Med er hela vägen

I samråd med brukare, beställare och be- rörda myndigheter (brand, försäkringsbolag mm.) hjälper vi till med projektering före och under projektet för ett kostnad,- och tidseffektivt förfarande.

Komplett säkerhetsleverantör

Vi hanterar allt från dörrbeslagning, monta- ge av dörrstängare/dörratomatiker och lås- system till att installera och driftsätta kom- plexa anläggningar som passersystem, larm och kameraövervakning.

Installation & service

Vi installerar och servar lås i alla slags fastigheter. Allt ifrån låsentreprenader vid nybyggnation, till låsbyten och komplettering av lås och nycklar i fastigheter med äldre låssystem.

Pierre Johansson, Sälj och projektledning Lås

Larm & Säkerhet

Pierre Johansson, Sälj och projektledning Lås

Larm & Säkerhet

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.