fbpx

CERTIFIERAT FÖRETAG FÖR

Gassläcksystem

Ett släcksystem med gas skyddar drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning i utrymmen där vatten inte är att föredra.

Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.

Det kan gälla till exempel serverhallar, rum med elektriska installationer där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustning känslig.

Systemen brukar indelas i rumsskydd och punktskydd, där flera olika släckmedel, systemupp- byggnader och användningsområden finns. Tillsammans tar vi fram den lösning som är bäst för er verksamhet.

Vi kan erbjuda en helhetslösning för brandlarm och gassläcksystem.

Används i känsliga utrymmen

Museer, serverhallar, fryslager, restaurangkök, transformatorrum, elutrymmen, verkstäder mm.

Utmärkt släckanordning

Systemen är automatiska och fungerar utan insats av personal. Aktiveras och styrs via ett brandlarmsystem, oftast med aspirerande detektorer.

Certifierat företag för släcksystem

Comdate är den enda certifierade anläggarfirma av SBSC norr om Gävle. Med oss får du en lokal och personlig samarbetspartner som du kan lita på i alla lägen.

Installation & service

Vi utför service på de flesta system på marknaden, oavsett tidigare installatör. Vid en service gör vi regelbundna kontroller för att säkerställa korrekt funktion, men även akut service.

Jesper Fjellström Comdate Projektledare Piteå

Jesper Fjellström, Projektledare Piteå

Larm & Säkerhet

Jesper Fjellström, Projektledare Piteå

Larm & Säkerhet

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.