fbpx

BRAND- & UTRYMMNINGSLARM

Vi står till tjänst med avancerade brandlarmsystem med direktförbindelse till larmcentral samt utrymningslarm i lokaler där många människor vistas.

Tack vare våra verksamhetsanpassade larmsystem kan faror upptäckas tidigt och förhindra skador på både människor och egendom. Utifrån dina behov identifierar vi rätt lösning för aktuell lokal. Driftsäkerhet, minimering av falsklarm och låg totalkostnad är viktiga kriterier.

Vid ”ex-klassning” identifieras utrymmen med brandfarliga gaser och vätskor, våra lösningar minimerar antändningsrisker och säkerställer tidig upptäckt av brand.

Så kallade ”aspirerande” detektorer används i utrymmen där traditionella system inte ger tillräckligt skydd. Kyrkor, kulturbyggnader, industrilokaler och datahallar är lämpliga miljöer, där diskreta installationer inte stör byggnadens estetik.

Talat utrymningslarm är ett bra komplement till ordinarie brandskydd. Många offentliga lokaler, till exempel hotell och butiker, ska vara utrustade med detta.

Vi följer Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer och är certifierade inom anläggning av brandlarm enligt senaste normen från SBSC.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Magnus Olofsson Comdate Larm Piteå

Magnus Olofsson, Säljare Piteå

Larm & Säkerhet

Magnus Olofsson, Säljare Piteå

Larm & Säkerhet

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.