TRYGG DIGITAL NÄRVARO OCH HÖG

IT-SÄKERHET

ComDaTe är en erfaren partner inom IT-säkerhet och erbjuder allt från brandväggar, antivirus och trafikövervakning till heltäckande nätverksskydd.

Hos oss får du en säker IT-tillvaro med hjälp av antivirus, mailtvätt (SPAM), webbfilter, applikationsfilter och spamfilter. Vi kan NGFW/UTM* (automatiserad övervakning och aktiv blockering av skadlig kod) och står till tjänst med utbildningar och serviceavtal.

ComDaTe har levererat och installerat mer än 500 brandväggar, allt från mindre enheter till Enterpriselösningar med mer än 25 000 användare.

Vi är certifierade hos ett flertal leverantörer och Fortinet är vårt huvudmärke inom brandväggar. ComDaTe levererar IT-säkerhet och support till både stora och små kunder inom offentlig och privat sektor. Bland våra kunder finns bland andra Luleå kommun, COOP och Försvarsmakten.

* Next generation firewall / Unified threat management

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.