VI FELSÖKER, FÖREBYGGER OCH RAPPORTERAR

DRIFT & SUPPORT

ComDaTe – en erfaren partner inom övervakning och felsökning av nätverk.

Vår övervakningsplattform jobbar med proaktiv övervakning och avhjälper i många fall fel innan användarna upptäcker dem. Vi har egen helpdesk och fungerar som kommunikationsoperatör till kunder med egna stadsnät.

Tack vare våra moderna loggsystem sparas kritisk information som ligger till grund för önskvärda justeringar och rapporter.

Bland våra avtalskunder finns både stora och små aktörer inom offentlig och privat sektor. Bland våra tjänster finner du bland annat full support på nätverk och vi har beredskap 24/7/365.

Vi erbjuder bland annat spamfilter, nätverksövervakning, kommunikationsoperatörstjänster (KO-tjänster) och loggningstjänster i era nätverk.

 

Vill du veta mer om hur vår drift och support fungerar?

Kontakta Jens Bergman så hjälper han dig!

 

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.