IT-LÖSNINGAR

IT-lösningar som trådlös och trådbunden kommunikation, IT-tjänster och säkerhet är något vi hållt på med över 20 år. Vi vet vad vi gör.

Olika slags IT-lösningar är något som vi på ComDaTe specialister på. Vi är även en helhetsleverantör för din specifika IT-miljö. Till skillnad från flera andra levererar vi allt från kabeldragning och installation till färdiga IT-lösningar som skräddarsys efter ditt företags behov. Med en trygg och snabb leverantör som oss med en total erfarenhet inom branschen på över 200 år. Detta gör oss till en lämplig samarbetspartner inom IT-området. Moderna IT-lösningar ska göra allt enklare. Det är utgångspunkten för allt vi gör. Vi vill effektivisera och förbättra hela flödet av data för ert företag.

Vi finns i norra Sverige och verkar i hela landet. Våra samarbetspartners har vi valt med stor omsorg, allt för din trygghet och för att kunna ge dig en problemfri vardag där du kan ägna dig åt det du är bäst på. Hos oss finns allt under ett tak vilket gör det både personligare och billigare för dig som slutkund.

Vi har helheten men erbjuder enkelheten.

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.