fbpx

Nyhet på Comdate

gassläcksystem

Sedan en tid tillbaka har vi breddat utbudet inom säkerhet med gassläcksystem som komplement till övriga tjänster inom brandövervakning. Därmed är vi den enda certifierade anläggarfirman av SBSC norr om Gävle.

– Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt, berättar Jesper Fjellström, certifierad ingenjör och projektledare för gassläcksystem.

Detta kan till exempel gälla rum med elektriska installationer där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustningen är känslig. Släcksystem med gas används med fördel i framförallt känsliga miljöer som museer, serverhallar, fryslager, restaurangkök, transformatorrum, elutrymmen, verkstäder mm. där vatten eller pulver kan göra stor skada.

– Sedan 90-talet har vi erbjudit kunder olika lösningar inom bland annat brandlarm, passersystem och inbrottslarm, men med all teknik och känsliga utrustningar som finns idag har vi sett ett ökat behov av att komplettera utbudet med gassläcksystem. Systemen är dessutom automatiska och fungerar utan insats av personal. De aktiveras och styrs via ett brandlarmsystem, oftast med aspirerande detektorer vilket gör det mycket pålitligt, avslutar Jesper och välkomnar företag som har funderingar kring systemet att höra av sig med frågor.

Läs mer om gassläcksystem här.