fbpx

PÅ UPPDRAG AV NCC & INFRASERVICE NORD

RUSTAR VI LULEÅBORNA MED DRIFTSÄKER FIBER

Östra länken är ett av Luleås största anläggnings- och byggprojekt genom tiderna. Målet är att skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun och huvudentreprenören NCC som påbörjades 2014 och väntas stå klart 2026.

NCC har sedan tidigare avtal med Comdates syskonbolag Infraservice Nord, som sköter allt med el/styr, belysning och fiberarbeten. Just nu pågår etapp 4F som ska stå klar i år. Inför varje etapp görs en ny konkurrensutsättning och till denna fick Comdate förtroendet av Infraservice Nord att stå för fiberutbyggnaden.

– Det är ett jätteroligt samarbete! Vårt uppdrag är att fibersätta mät- och pumpstationerna. I projektet Östra länken bygger man ut vatten- och avloppsledningar och då krävs pumpstationer som styrs med hjälp av fiber, berättar Jim Emanuelsson, projektledare på Comdate.

 NCC är positiva till samarbetet som löpt på helt enligt plan.

– Det har fungerat jättebra. Vi är riktigt nöjda med Infraservices och Comdates arbete i projektet, säger Charlie Klasson, arbetsledare vid NCC.


Fv: Charlie Klasson, arbetsledare NCC. Josef Eliasson, fibertekniker på Comdate samt Jonas Nordvall, arbetsledare Infraservice Nord. 

– Det här samarbetet betyder mycket för oss, säger Jim Emanuelsson, och förhoppningen är såklart att vi ska kunna göra fler, spännande samarbeten i framtiden. Att vi tar uppdrag genom Infraservice ser både vi och Infraservice som en stor styrka. Vi sitter vid samma kontorslokaler vilket gör våra samarbeten effektiva och med korta beslutsvägar. Infraservice har ett annat kompetensområde än oss och vi kompletterar varandra väl. Comdates kompetens inom fiber är väldigt hög och vi kan sköta allt från projektering till genomförande och slutdokumentation. Jag kan sticka ut hakan och säga att vi är riktigt duktiga på det vi gör och vi vill alltid lämna ett perfekt resultat till slutkunden. 

Comdate och alla våra tekniker är certifierade enligt riktlinjerna för Robust fiber. Det innebär att vi bygger robusta och driftsäkra fibernät som samhället kommer att vara beroende av under en lång tid framöver.

Om Comdate
Sedan 90-talet har Comdate skapat effektiva lösningar för företag och organisationer inom nätverk, IT-säkerhet, telefoni/UC, mobilitet, plattform, virtualisering och drift, samt larm och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Piteå men våra medarbetare servar kunder runt om i hela Sverige. Nelab Invest AB är moderbolaget till en privatägd koncern med 70-årig företagshistoria. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom 10 affärsområden, har ca 175 anställda och omsätter ca 250+ mkr. På kontoren i Piteå och Luleå arbetar idag ca 45 personer med brandlarm, larminstallationer, IT-kommunikation, server & lagring samt fiber- och nätverksinstallationer.