fbpx

Nytt avtal tecknat för

fiberarbeten i Piteå kommun

PiteEnergi äger och utvecklar bredbandsnätet i Piteå kommun och jobbar för en framtidssäkrad uppkoppling oavsett var man bor. Därför byggs både nätet och tjänsteutbudet kontinuerligt ut för största möjliga valfrihet och tillgänglighet. Idag har cirka 75% av Piteborna tillgång till bredbandsnätet, en av de bästa siffrorna i hela Norrbotten.

Avtalet som sträcker sig över 2+2 år, innebär att Comdate gör fiberinstallationer både till privatpersoner och på stamnätet (den fiber som går ut till noderna i de olika stadsdelarna samt byarna) på uppdrag av PiteEnergi.

“Vi har utrustning och kompetens för att blåsa fiber i alla typer av rörsystem inom stadsnät, stamnät eller fastighetsnät. Som komplett leverantör utför vi hela kedjan från dragning av fiber, kontraktering och verifiering. Våra fibertekniker är certifierade för alla dessa lösningar och de olika system som vi använder oss av. Att PiteEnergi förnyar avtalet med oss är ett trevligt kvitto på att vi är duktiga på det vi gör.” säger David Hylander, installationschef på Comdate.

Alla frågor angående utbyggnadsplaner, anslutningar, priser, bredbandsleverantörer med mera besvaras av PiteEnergi.

Vid frågor om avtalet kontakta
David Hylander, 070-488 48 68 eller david.hylander@comdate.se